Stichting SRCM

Communicatie-medewerker (freelance)

Stichting SRCM ontwikkelt normen voor organisaties in de keten van credit management en schuldhulp. De beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn hiervoor het uitgangspunt.

Op dit moment is de SRCM-norm beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders en communiceert de stichting met deze doelgroep via de website, LinkedIn, mailings en het platform Credit Expo.

LinkedIn posts, artikelen en interviews

Sinds november 2020 ondersteun ik de voorzitter en secretaris van de stichting in de communicatie. Ik denk mee over de communicatiestrategie, schrijf nieuwsberichten, LinkedIn posts en interviews en artikelen voor www.creditexpo.nlHieronder vind je een drietal interviews dat ik voor Stichting SRCM schreef:

    Aan de slag met je communicatie?